Thành viên tiêu biểu

 1. 16,164

  tphcm1

  Active Member, Nam, 26
  Bài viết:
  16,164
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 2. 11,502

  xgame2016

  Active Member, Nữ, 26
  Bài viết:
  11,502
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 3. 11,462

  johncarter

  Active Member, Nữ, 26
  Bài viết:
  11,462
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 4. 10,183

  zcaothuz

  Active Member, 26
  Bài viết:
  10,183
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 5. 7,979

  trieuanhss

  Active Member, Nam, 24
  Bài viết:
  7,979
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 6. 4,443

  nguyenhien

  Active Member, Nữ, 30
  Bài viết:
  4,443
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 7. 3,714

  gamejxprivate

  Active Member, 20
  Bài viết:
  3,714
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 8. 3,657

  upso1

  Active Member, Nữ, 26
  Bài viết:
  3,657
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 9. 3,386

  mangafree

  Active Member, Nữ, 20
  Bài viết:
  3,386
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 10. 3,291

  ratthichtruyentranh

  Active Member, Nữ, 26
  Bài viết:
  3,291
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 11. 3,049

  upso2

  Active Member, Nam, 26
  Bài viết:
  3,049
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 12. 2,973

  GV-01

  New Member
  Bài viết:
  2,973
  Được thích:
  41
  Điểm thành tích:
  1
 13. 2,351

  HVM

  Well-Known Member, Nam
  Bài viết:
  2,351
  Được thích:
  195
  Điểm thành tích:
  206
 14. 2,217

  xgame2017

  Active Member, 26
  Bài viết:
  2,217
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 15. 1,981

  skydatavps

  Active Member, Nữ, 29
  Bài viết:
  1,981
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 16. 1,855

  volammienphi

  Active Member, Nam, 32
  Bài viết:
  1,855
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 17. 1,435

  davitman58

  Active Member, Nam, 27
  Bài viết:
  1,435
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 18. 1,256

  tlbb1234

  Active Member, Nam, 30
  Bài viết:
  1,256
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 19. 1,124

  truyenkyjx

  Active Member, Nam, 22
  Bài viết:
  1,124
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 20. 1,121

  muhaylamne2016

  Active Member, Nữ, 46
  Bài viết:
  1,121
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36